Urletul Sufletului

”Urletul sufletului” este un horror care distruge dihotomia rigidă a moralității creștine, unde crima e motivată de păcat într-o formă cât se poate de plenară și de absurdă. Departe de a oferi mântuirea, moartea devine în mod eronat un instrument al justiției într-un joc pervers al etosului.
Adina AILOAIEI – recenzent

 George Sauciuc - Urletul cov01Urletul sufletului, George SAUCIUC
Editura BERG, Ediţie Princep (2017)
Format: 105 * 148 mm
 

Urletul sufletului
©2017 George SAUCIUC [http://george.sauciuc.ro]

Editura BERG
director Mihaela SIPOŞ
[ http://edituraberg.ro ]

Redactor:
Adina AILOAIEI
[ http://fanzin.clubsf.ro ]


Tehnoredactor & DTP
:
Grigore ACHIM
[ http://cilsuceava.xyz ]

Coperta:John DOBRO
[ http://fanzin.clubsf.ro ]

Tipografia Manifest
[ http://tipografia-centrala.ro ]

 

Comentariile sau intrebarile sunt binevenite.

* indicates required field

Trackbacks and Pingbacks

  1. Lansare, mâine | George Sauciuc - 5 mai 2017

    […] Urletul Sufletului […]

Leave a Reply

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

%d bloggers like this: